: צַטֶטֶת

: ארכיון

מתקן פסולת ליד אעבלין וטמרה, מאוחר מדי לערער

, 25 למאי 2005