: צַטֶטֶת

: ארכיון

אפילו את יום הרצל הם לא חוגגים

, 25 למאי 2005