: צַטֶטֶת

: ארכיון

הם תקועים, אז אנחנו צודקים

, 27 למאי 2005