: צַטֶטֶת

: ארכיון

עכשיו הם למדו לספר בדיחות באינטרנט

, 30 למאי 2005