: צַטֶטֶת

: ארכיון

עזבו את החברה והממשלה, זו אשמת האתיופים

, 31 למאי 2005