: צַטֶטֶת

: ארכיון

כך ייווצר שטח נקי מפלסטינים צמוד לעיר העתיקה

, 31 למאי 2005