: צַטֶטֶת

: ארכיון

תושבים חשודים, להרוס את השכונה

, 02 ליוני 2005