: צַטֶטֶת

: ארכיון

יותר חמור מאנטישמיות

, 28 למאי 2005