: צַטֶטֶת

: ארכיון

כולה טלטלו איזה קוראן

, 07 ליוני 2005