: צַטֶטֶת

: ארכיון

לא אספסוף, סתם מפגרים

, 04 לנובמבר 1923