: צַטֶטֶת

: ארכיון

נקודת התיקו הולכת וקריבה

, 09 ליוני 2005

ללא הקשבה הדדית

, 09 ליוני 2005