: צַטֶטֶת

: ארכיון

זה בכלל לא סוהר, זה שוטר

, 09 ליוני 2005