: צַטֶטֶת

: ארכיון

לא פחות מאשר את הפלשתינים

, 03 לנובמבר 2005

רגילים להכניס מחסנית מול ערבים

, 28 ליוני 2005