: צַטֶטֶת

: ארכיון

הוצאה להורג ללא משפט – אופציה תיאורטית

, 19 לספטמבר 2005

אינו פושע

, 19 לספטמבר 2005

מתקפה הכרחית על חשודים, מהגרים, מוסלמים

, 08 ליולי 2005

המתקפה הפלסטינית קלקלה את אוסלו

, 08 ליולי 2005