: צַטֶטֶת

: ארכיון

התגוננות מתוארת כאפרטהייד

, 11 לספטמבר 2005

טרור כפיצוי על כשלון הציביליזציה שלהם

, 08 ליולי 2005