: צַטֶטֶת

: ארכיון

מקווה שהם לא ירגישו

, 10 ליולי 2005