: צַטֶטֶת

: ארכיון

איך זה שרוב הטרוריסטים מוסלמים?

, 10 ליולי 2005