: צַטֶטֶת

: ארכיון

למה נטפלו למורשת הטרנספר?

, 11 ליולי 2005