: צַטֶטֶת

: ארכיון

הגירת מוסלמים, סוג של ג'יהאד

, 09 ליולי 2005