: צַטֶטֶת

: ארכיון

לגרש את הערבים מהכנסת

, 12 ליולי 2005