: צַטֶטֶת

: ארכיון

מבחן בגרות לתושבי עיירות הפיתוח

, 31 ליולי 2005