: צַטֶטֶת

: ארכיון

הבדואים פוליגמיסטים צמאי-דם שלא יודעים להוריד את המים בשירותים

, 20 ליולי 2001