: צַטֶטֶת

: ארכיון

לא בלתי סביר

, 25 לאוגוסט 2005