: צַטֶטֶת

: ארכיון

זכויות ליהודים, זכויות לערבים

, 26 לאפריל 2005