: צַטֶטֶת

: ארכיון

מה יותר גרוע?

, 10 לאוגוסט 2005