: צַטֶטֶת

: ארכיון

הם מעדיפים מסיתים

, 31 לאוגוסט 2005