: צַטֶטֶת

: ארכיון

אין ספק לגבי צדקת הגירוש

, 31 לאוגוסט 2005