: צַטֶטֶת

: ארכיון

אדמונד לוי הוכיח

, 02 לספטמבר 2005