: צַטֶטֶת

: ארכיון

למה אי אפשר להזיז ערבים?

, 02 לספטמבר 2005

כולם, ללא יוצא מן הכלל, החוצה!

, 28 למאי 2004