: צַטֶטֶת

: ארכיון

לא עוסק בפלסטינים

, 02 לספטמבר 2005