: צַטֶטֶת

: ארכיון

ערביי ישראל לגוש קטיף

, 02 לספטמבר 2005