: צַטֶטֶת

: ארכיון

הנסיגה מעזה מצדיקה מניעת אזרחות וגזל קרקעות

, 05 לספטמבר 2005