: צַטֶטֶת

: ארכיון

אין כל חריג

, 04 לדצמבר 2005

הצבא חטף ערבים שחיים "במרחב היהודי" בחברון, בגלל החגים

, 05 לספטמבר 2005