: צַטֶטֶת

: ארכיון

לא שלחתי את הילד לצבא כדי לטפל ביהודים

, 22 לאפריל 2005