: צַטֶטֶת

: ארכיון

כל מי שאינו פלסטיני זה טוב

, 19 לאוקטובר 2005

לו רק התגברו על שנאת הזרים הרצחנית שלהם

, 06 לספטמבר 2005

חסרי יוזמה ומרץ

, 06 לספטמבר 2005

השמדת עם

, 06 לספטמבר 2005