: צַטֶטֶת

: ארכיון

כושים ילמדו תורה?

, 07 לספטמבר 2005