: צַטֶטֶת

: ארכיון

היחידה שקלטה שחורים

, 07 לספטמבר 2005