: צַטֶטֶת

: ארכיון

זוכרים שגם באושוויץ

, 12 לספטמבר 2005