: צַטֶטֶת

: ארכיון

הצרה היא שעזה עוד שם

, 12 לספטמבר 2005