: צַטֶטֶת

: ארכיון

שוב הם מסיתים ומאיימים

, 17 לספטמבר 2005