שירה: צַטֶטֶת

ארכיון הנושא 'שירה'

הגיח לשלטון מבקבוק של ערק

, 18 לנובמבר 2005

זוכרים שגם באושוויץ

, 12 לספטמבר 2005