סוגים של זרים: צַטֶטֶת

ארכיון הנושא 'סוגים של זרים'

עכשיו שיהיו מרוצים במגזר (הלא יהודי == ערבים אתיופים ונכים)

, 12 למרץ 2006

עכשיו שיהיו מרוצים במגזר (הלא יהודי == ערבים, אתיופים ונכים)

, 12 למרץ 2006

גוף זר מצפון אפריקה

, 28 לנובמבר 2005

נפח המיעוטים הרוטנים

, 25 לנובמבר 2005

משתרעים על שטחים גדולים מדי

, 20 לנובמבר 2005

טרור מוסלמי-פשיסטי

, 10 לנובמבר 2005

כמו עגל

, 01 לינואר 1995