בדואים: צַטֶטֶת

ארכיון הנושא 'בדואים'

להפעיל מבצע מרוכז של פינוי

, 18 לינואר 2006

אלפי חיילים ושוטרים יכולים לעצור את התפרעות הנהגים הבדואים

, 14 לספטמבר 2005

דרוש מכשול בגבול מצרים, וגם משטרה שתטפל בבדואים

, 25 למאי 2005

לבדואים בנגב בעיה של אכיפת החוק

, 18 למאי 2005

הבדואים פוליגמיסטים צמאי-דם שלא יודעים להוריד את המים בשירותים

, 20 ליולי 2001