עובדים זרים: צַטֶטֶת

ארכיון הנושא 'עובדים זרים'

לא להשכיר לתאילנדים

, 16 לאוקטובר 2005

כמעט הצליחו להערים על ההגירה

, 22 למאי 2005