חברי ממשלה: צַטֶטֶת

ארכיון הנושא 'חברי ממשלה'

מקור המגפה

, 24 למרץ 2006

עכשיו שיהיו מרוצים במגזר (הלא יהודי == ערבים אתיופים ונכים)

, 12 למרץ 2006

עכשיו שיהיו מרוצים במגזר (הלא יהודי == ערבים, אתיופים ונכים)

, 12 למרץ 2006

אפליה תואמת את הערכים שלי

, 12 למרץ 2006

הטבע הערבי, לתמוך ביוזמת ג'נבה

, 18 לינואר 2006

לא ראוי

, 06 לדצמבר 2005

לח"כ ערבי אסור לעסוק בפוליטיקה

, 18 לנובמבר 2005

לא עוסק בפלסטינים

, 02 לספטמבר 2005

פרופסורים בכירים יכשירו חקיקה גזענית

, 10 ליולי 2005

רלוונטי ולא גזעני, לגיטימי ובהחלט לא גזעני

, 12 למאי 2005

אין ולא היתה מדיניות הגירה

, 12 למאי 2005

זכויות ליהודים, זכויות לערבים

, 26 לאפריל 2005

שימותו האסירים

, 13 לאוגוסט 2004