גלובוס: צַטֶטֶת

ארכיון הנושא 'גלובוס'

הגיח לשלטון מבקבוק של ערק

, 18 לנובמבר 2005