דרוזים: צַטֶטֶת

ארכיון הנושא 'דרוזים'

עכשיו שיהיו מרוצים במגזר (הלא יהודי == ערבים אתיופים ונכים)

, 12 למרץ 2006

עכשיו שיהיו מרוצים במגזר (הלא יהודי == ערבים, אתיופים ונכים)

, 12 למרץ 2006

לדרוזית דרוש פחות שכר

, 07 לדצמבר 2005