נשים: צַטֶטֶת

ארכיון הנושא 'נשים'

לדרוזית דרוש פחות שכר

, 07 לדצמבר 2005