קולנוע: צַטֶטֶת

ארכיון הנושא 'קולנוע'

סרט נאצי, מנטליות מעוותת, חינוך לאנטישמיות, זילות חיי אדם

, 07 לפברואר 2006