מחסום: צַטֶטֶת

ארכיון הנושא 'מחסום'

לצמצם כניסת לא יהודים, ובעיקר פלסטינים

, 26 למאי 2005